Märgi taotlejale

Kas sinu toode või teenus on hiiumaist päritolu ja saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena? Tule meie sekka ja taotle oma tootele või teenusele Hiiumaa rohelist märki!

Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest valmistatud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.

Mida Hiiumaa roheline märk mulle annab?

  • annab konkurentsieelise ja tõstab esile tooted ja teenused teiste sarnaste seast;
  • suurendab usaldust toote või teenuse vastu ning kasvatab lojaalset tarbijaskonda, kes väärtustab kohalikku kvaliteeti ja keskkonnateadlikku käitumist;
  • loob ja kasvatab turuosa;
  • võimaldab oma tooteid või teenuseid laiemalt turundada ning saada osa ühistest turundustegevustest;
  • näitab, et ettevõtja hoolib keskkonnast ja tegutseb lähtudes ülemaailmsetest säästva arengu eesmärkidest.

Märgi omanik on SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Taotlemine

Hiiumaa rohelist märki saavad taotleda juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Hiiumaa rohelise märgi saamiseks tutvu märgi põhikirjaga ja täida vastav taotlusvorm. Taotlusi hinnatakse kaks korda aastas, kuid neid võetakse vastu jooksvalt. 2021. aastal on taotluste esitamise tähtajad 15. mai ja 15. oktoober.

Täidetud vorm saada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: arenduskeskus@hiiumaa.ee või postiga/ too ise kirjalikult allkirjastatud dokument aadressile: Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus, Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla.

Hindamiskomisjon hindab taotlusi 10 tööpäeva jooksul taotlemise tähtajast ning vajadusel küsib ka täpsustavaid küsimusi.

Värsked märgikandjad saavad kahe kuu jooksul Recado Meediast iga uue toote kohta 1000 rohelise märgi kleebist tasuta!

Hiiumaa rohelise märgi taotlusvorm

Enne taotluse esitamist palume tutvuda Hiiumaa rohelise märgi põhikirja ja 2021. aastal uuendatud Hiiumaa rohelise märgi stiiliraamatuga.

Taotleja andmed

Toote/teenuse andmed