Järgmine märgi taotlemise tähtaeg on 15. aprill 2024

15. aprillini 2024 saab esitada taotlusi Hiiumaa rohelise märgi saamiseks.
 
Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.
 
Hiiumaa rohelise märgi taotlusi hinnatakse kaks korda aastas.
2024 on taotluste esitamise tähtajad 15. aprill ja 15. oktoober. Hiiumaa rohelise märgi hindamiskomisjon hindab taotlusi 10 tööpäeva jooksul taotlemise tähtpäevast.