Järgmine märgi taotlemise tähtaeg on 17. oktoober 2022

17. oktoobrini saab esitada taotlusi Hiiumaa rohelise märgi saamiseks.
 
Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.
 
Hiiumaa rohelise märgi taotlusi hinnatakse kaks korda aastas. 2022. aastal on taotluste esitamise tähtajad 15. mai ja 17. oktoober. Hiiumaa rohelise märgi hindamiskomisjon hindab taotlusi 10 tööpäeva jooksul taotlemise tähtpäevast.
 
Hiiumaa rohelise märgi taotlemiseks täitke vajalike andmetega dokument: https://hiiumaarohemark.ee/margise-taotlejale/