Hiiumaa rohelise märgi lugu

Juba 26 aastat on vastutustundlikud ja rohelist mõtteviisi propageerivad Hiiumaa ettevõtjad kasutanud oma toodetel Hiiumaa rohelise märgi logo. Tegemist on kvaliteedimärgisega, mis omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele.

Need tooted ja teenused:

  • on saadud/arendatud jätkusuutliku majandamise tulemusena;
  • väärtustavad ning väärindavad kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri. 

Märgi algusaastad

Hiiumaa roheline märk sai alguse 1995. aastal. Märgisele pani aluse Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus EcoIslands projekti toel. Eesmärgiks oli esile tuua säästlikult ja kooskõlas loodusega majandavaid Hiiumaa teenuseettevõtteid. Märk loodi, et propageerida säästvat turismi ja pakkuda kliendile keskkonnateadlikku valikut. 

Hiiumaa loodus

Hiiumaa kuulub Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ võrgustikku ning omab ülemaailmsete roheliste sihtkohtade (Green Destinations) hõbetaset. Loodus on saarel rikas ja mitmekesine. Üle Hiiumaa kulgevad olulised linnurändeteed, saar on koduks maailma kõige ohustatumale pisikiskjale Euroopa naaritsale ja siinne meri elupaigaks paljudele kalaliikidele. Hiiumaa roheline märk kutsuti ellu, et kaitsta ja hoida saare looduskeskkonda ning toetada kohalike kvaliteetsete toodete arendamist ja turundamist.

Hiiumaa kohta loe rohkem hiiumaa.ee kodulehelt.

Esimesed märgikandjad

Alates 1995. aastast omistati Hiiumaa rohelist märki majutus- ja söögikohtadele. Toonase märgi kujundas kunstnik Ott Lambing (1955-2019). Märgi roheline värv viitas “rohelise” mõtteviisi toetamisele, kujund “silm” aga avarale maailmavaatele, Hiiumaa kontuur kinnitas päritolu ning kujund “kompass” väärtuste õigel ehk traditsioonilisel suunal hoidmist.

Märgi kasutamisega võtsid märgikandjad omaks teatud kriteeriumid, lubades kliendile looduslähedust, kohalikke maitseid ja kõrget kvaliteeti. Esimesteks märgikandjateks olid Soera Talumuusem, Puulaiu Matkamaja, Pihla talu, Vesigare Puhkemaja, Vaemla Villavabriku kohvik, Luidja Puhkemaja ja Mäeotsa talu suvemaja. 

Lisandusid tooted ja üritused

2006. aastast hakati Hiiumaa rohelist märki järk-järgult väljastama ka hiiumaistele toodetele ja sündmustele, mis saadi jätkusuutliku majandamise tulemusena ja kus kasutati kohalikku loodus- või inimressurssi, väärtustades traditsioonilisi oskusi ning kohalikku kultuuri.

2021. aastal kaasajastati Hiiumaa roheline märk. Uue logo autoriks on loovagentuur Imagine. Märgi roheline värv viitab keskkonnateadliku ja rohelise mõtteviisi toetamisele ning propageerib seda. Hiiumaa kontuur, mille põhjana on kasutatud kunstnik Valdek Alberi Hiiumaa logomärki, kinnitab toote või teenuse päritolu ja loob seose Hiiumaa saarega. Turundussõnum “kohalik kvaliteet” viitab kvaliteetsele, kohalikule ja jätkusuutliku majandamise teel saadud tootele või teenusele. Märgi omanik on Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus. Hiiumaa rohelise märgi kandjad leiad meie märgikandjate lehelt.

Mida Hiiumaa roheline märk sulle annab?  

  • aitab ära tunda kvaliteetse ja jätkusuutliku majandamise tulemusena saadud hiiumaise toote või teenuse; 
  • lihtsustab keskkonnateadlike valikute tegemist; 
  • annab võimaluse korrata positiivseks osutunud ostukogemust; 
  • annab kvaliteedigarantii.