Hiiumaa pälvis rohelise sihtkoha (Green Destinations) hõbetaseme tunnustuse

  • Esileht
  • Huvitavat
  • Hiiumaa pälvis rohelise sihtkoha (Green Destinations) hõbetaseme tunnustuse

Kui harilikult on keskkonnamärgis üksikul tootel, teenusel või ettevõttel, siis eelmisest aastast pakub EASi turismiarenduskeskus Green Destinationsi ametliku partnerina võimalust arendada rohelises võtmes turismisihtkohta tervikuna. Mullu pääsesid organisatsiooni TOP-100 tunnustusnimekirja Hiiumaa, Saaremaa, Lahemaa, Järvamaa, Tartu, Pärnu ja Rakvere. 

Valituks osutumiseks pidid sihtkohad esitama konkursile edulood, mis oleksid rahvusvaheliselt eeskujuks ning kirjeldama olukorda 30 valdkonnas, mis puudutavad kestlikku arengut. Hiiumaa tõi välja hiiu murde taaselustamise, alates õpikute kirjutamisest ja lõpetades „Mamma lugude“ väljatoomisega, ning Euroopa naaritsa populatsiooni taastamise saarel.

Hindamisprotsess oli põhjalik – sihtkohtadel tuli täita ja kaitsta sajast kriteeriumist koosnev raport, mis kaardistas olukorra kestliku turismi seisukohast olulistes valdkondades, kaalutisihtkoha tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi.

Lõpptulemusena hindasid rahvusvahelise säästvat turismi arendava organisatsiooni Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid Hiiumaad piirkonna jätkusuutliku ning säästliku arengu eest hõbetaseme vääriliseks. Kuldtaseme sertifikaadist jäi Hiiumaal puudu ainult 1 punkt, kõige nõrgemad punktid saime kestliku majutusteenuse kvaliteeditaseme eest.

Hõbetaseme sertifikaat kehtib 2023. aastani. Siis tuleb vastavust kehtestatud kvaliteedistandarditele uuesti tõestada .

Rohelise sihtkoha märk näitab, et piirkonna elukorraldus arvestab keskkonnaga laiemalt: väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri, ollakse lugupidav kohaliku kogukonna suhtes ning oma tegevustes ja valikutes ollakse võimalikult keskkonna-, kliima- ja loodussõbralik.

Foto: Marek Metslaid