Hiiu Folk

Hiiu Folk on peresõbralik pärimusmuusikafestival Hiiumaal, mida korraldati esimest korda aastal 2005. Hiiu Folk on aastatega Eesti kultuuriruumis tugevalt kanda kinnitanud kui üks olulisemaid pärimusmuusikafestivale ja tunnustatud ka Hiiumaa Kultuuripärliga.

15 aasta jooksul on juba palju tehtud selleks, et festivali külastajad saaksid Hiiumaa ja Eesti kultuuri ning ajaloo vahetu kogemuse osaliseks. Nii Eestist kui ka teistest riikidest tulnud külastajad on igal aastal saanud osa võtta Eesti parimate muusikute kontsertidest, kohalikke traditsioone tutvustavatest õpitubadest ja ekskursioonidest ning festivali ajal viiakse kontserte läbi Hiiumaa eri paikades:

  • kirikutes,
  • muuseumides,
  • sadamates,
  • ja paljudes teistes kohtades.

Näiteks on Hiiu Folgi viimane päev traditsiooniliselt kirikutepäev, sest siis toimuvad kontserdid kirikutes ja kabelites üle terve Hiiumaa. Seega suunavad festivali korraldajad külastajaid teadlikult kogu Hiiumaad avastama ning vastavaid tegevusi saab korraldusmeeskond läbi viia ainult Hiiumaa kogukonna abiga ja neid festivali korraldamisse kaasates.

Koostööd tehakse kohalike ettevõtetega, kultuuriliselt ja ajalooliselt oluliste kohtade omanikega, artistide, kohaliku omavalitsusega ja laiemalt kõigi Hiiumaa elanikega.

Tegevused folgil

Hiiu Folgi traditsiooniline osa on olnud loodusmatkade korraldamine Hiiumaa erinevatesse kaunitesse paikadesse nii merel kui maal, millega on soovitud järjepidevalt külaliste tähelepanu juhtida Hiiumaa erilisele ja kaitsmist vajavale ökosüsteemile.

Hiiu Folk on algusest peale väga teadlikult võtnud endale keskkonnasõbraliku ürituse korraldaja rolli – nii on nii prügisorteerimine kui võimalikult väheste odavate meenete kasutamine ja tellimine Hiiu Folgi tegijatele igapäevane praktika. Kui võimalik, on kingitusi esinejatele tellitud alati Hiiumaistelt tegijatelt, et omaltpoolt ökoloogilist jalajälge vähendada.

Festivali Lastepesades pakutav sisu on teadlikult keskkonnasõbralik ning Keskkonnaameti infotelgid on üleval igal festivalil.

Hiiu Folk on ka esimene alkoholivaba suurüritus Eestis – ikka selleks, et terve pere turvaliselt ja mõnusalt head muusikat ja Hiiumaa suve nautida saaks.
Hiiu Folgi peamine sihtrühm on 15 korraldusaasta jooksul olnud Eesti publik, kuid tänu välisesinejatele on üritusele jõudnud ka välismaiseid külastajaid naaberriikidest ja kaugemalt.

Hiiu Folgi korraldajad soovivad 2021. aastast alustada tööd rahvusvahelise ürituse perspektiivi suunal ning panna teadlik alus Hiiumaa ja laiemalt kogu Eesti tutvustamiseks sellistes lähiriikides nagu Soome, Läti, Leedu ja Rootsi. Seega on Festivali kaasata Hiiumaa kogukonda ürituse korraldamisse ning tutvustada Eesti kultuuri ja pärimuskultuuri laiemalt kogu maailmas, aga eelkõige oma lähimate naabrite seas.